Skovsende Plantage

Højtydende skovdrift med fokus på variation og klima.
 
Skovsende Plantage er en velpasset skov på 385 ha beliggende mellem Sdr. Omme og Hoven. Mod nord grænser skoven op til Gammel Skovsende Plantage, mod vest til Lille Skovsende Plantage og mod syd afgrænses skoven mod Omme Å. Skoven består af 2. og 3. generations skov og domineres af nåletræer med en rimelig jævn aldersklassefordeling. Hovedtræsorten er rødgran i god kvalitet, der er dog bevoksninger med stort set alle sædvanligt benyttede træsorter.

Siden 2020 har skovens ejere, Dyøe Skov & Natur i samarbejde med LiebhaverSkovfogeden og vildtkonsulent Hans Brix, etableret en række kerneområder for vildtet. Her er der taget højde for, at områderne skal fungere i mange år og udvikle sig til idylliske ”perler” hvor både mennesker og dyr ynder at være. Der gøres en aktiv indsats for, at denne proces går så hurtigt, som det er naturligt muligt, når man arbejder med træer og natur.
 

Der er en klar plan for udviklingen af Skovsende Plantage

  • Levesteder og fødegrundlag for jagtbart vildt skal sikres på både på kort og lang sigt ved at øge biodiversiteten i skoven,
  • For at undgå lange lige rækker af træer, genplantes skoven, så skovbilledet bliver mere naturligt.
  • Området ”Fredskoven” – et udvalgt større område – får lov at ligge urørt i 10 20 år for at skabe ro for vildtet og tætte bevoksninger, som ikke appellerer til skrælning af kronvildt.
  • Løbende optimering af risikospredning på flere sorter for at reducere sårbarhed overfor sygdomme, klima m.m. Målet er driftsklasser som aldrig udgør mere end 35 % af det samlede bevoksede areal.
  • Opsparing af vedmasse i skoven, uden at det går ud over rettidige tyndinger. Vedmassen forventes forøget med ca. 5-8.000 kubikmeter i løbet af de kommende 10 år.
  • Øge andelen af værdifulde og højtydende nåletræer som douglasgran, lærk, grandis m.fl.
  • Skoven producerer verdens mest miljøvenlige byggemateriale, som kan erstatte eller supplere brug af beton og metal, som i fremstillingen kræver store mængder fossilt brændstof. Dette kaldes ”Substitutionseffekten”. Når skoven er ung, producerer den flis, som kan bruges til en mindre miljøbelastende produktion af varme og el end fossile brændstoffer. Dansk skovflis fra bæredygtig drevet skov, hvor der efterfølgende bliver genplantet, er en CO2-neutral kilde til varme og el. Med den forventede forøgelse af vedmassen i plantagen på ca. 5-800 m3/år, bidrager denne skov til binding af yderligere ca. 700 tons CO2 årligt.
  • Kodeordet er variation